נבלות | פרק שלישי

26.10.10

אפרים מגיע לתובנה שהרצח משתלם. הוא מרגיש שהוא 'מנקה את הזבל' מהרחובות. מושקה חושב שהמעשים של אפרים לא ראויים ומתחלחל מכך שאפרים בחר בדרך זו, אבל אפרים מסביר למושק'ה שהמדינה מלאה נבלות ומישהו צריך לנקות את הזבל. הוא נלחם נגד השכנה שממררת את חייו, נגד הערסי