מרחק נגיעה - פרק 4

10.11.10

הנושא המרכזי בפרק הוא מידת התערבות החברה בעניינים שבינו לבינה. רוחל'ה מבינה שאיטה חברתה, שרק לאחרונה נישאה לאריה לייב, סובלת מאלימות, והיא מנסה לחלץ אותה מידי בעלה המכה. בהתחלה היא מנסה לעזור לה בכוחות עצמה, אולם כשידיה קצרות מלהושיע היא פונה להוריה ולאהר