לונדון פינת בן יהודה | פרק שני

20.01.11

אהבה עברית. בפרק זה לונדון מתמודד עם הקושי לבטא בעברית העכשווית אהבה ואינטימיות. הוא מדגים זאת בשימוש של ישראלים במילים בוטות, שטוחות ואלימות כשהם מדברים על מיניות ואהבה. במפגש עם המוזיקאי יוני בלוך, הוא מנסה להבין מאילו מילים מורכבים שירי האהבה היום. כיו