לונדון פינת בן יהודה | פרק שלישי

20.01.11

עברית בע"מ. בפרק זה מברר לונדון ממה מורכבת השפה העברית המדוברת של היום. במפגש עם חיילים הוא מגלה שהשפה הפנימית הצבאית משתנה ומתפתחת במהירות. בסיור בשוק הוא עומד על השפה המזרחית המהולה בערבית ומשמרת את תרבותם של עולי ארצות האסלאם. לבסוף, נפגש לונדון עם חבו