לונדון פינת בן יהודה | פרק חמישי

20.01.11

אנחנו הפוליטיקאים של הלשון. בפרק זה בוחן ירון לונדון בודק את השימוש שעושים הפוליטיקאים ואנשי התקשורת בשפה ואת השפעת השפה על המציאות. הפרק נפתח בשיחה בין לונדון למוטי קירשנבאום על אופן בחירת מונחים מסוימים ולא אחרים, על "מכבסת המילים" ועל ההסתתרות מאחורי מ