מתוך הופעה חיה של שלמה גרוניך בבית אבי חי

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: