חבורת לימוד עם הרב אילעאי עופרן - מפגש ראשון

03.06.19

על היבטים הלכתיים בתהליכי קבלת החלטות ארבעים יום אחרי ששמעו מפי הגבורה את הציווי "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי", השתחוו בני ישראל לעגל הזהב וקראו "אלה אלוהיך ישראל". מדוע נכשל מעמד הר סיני, ומה בכל זאת קיבל עם ישראל כמסר קיומי לדורות באותו מעמד נשגב?

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: