'כי לא יראני האדם וחי' - הרב אילעאי עופרן

06.06.19

מתוך המפגש שני של חבורת לימוד עם הרב עופרן, העוסקת במעמד הר סיני, בבית אבי חי

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: