תקופה סוערת עוברת על מוסד ביקורת הספרות העברית:האם זה מרחץ דמים או דיון לגיטימי וחשוב? האם זו שפה חדשה או המשך מסורת העבר? מבקרים, מבוקרים, משוררים וסופרים בשיחה פתוחה.

עוד בבית אבי חי