משלמה המלך עד שלמה ארצי - מפגש 2

10.06.09

מפגש שני : להבין שירה
כיצד "מבינים" שירה?
האם ניתן להבין טקסט שהוא שיר? האם צריך?

עוד בבית אבי חי