הרב דניאל אפשטיין - הראית פני רעך?

16.04.18


האם תיתכן תגובה פילוסופית לשואה?

כל הגותו האתית של עמנואל לוינס מתמודדת עם שאלה זו ומכוונת אותנו אל פני האדם שנמחקו בשואה.
 

 

מרצה: דניאל אפשטיין, רב ופילוסוף, מרצה במכון מתן על ההגות בת-זמננו

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: