"מיזוג אופקים": שיחה על מחשבה מדינית יהודית-ישראלית

04.02.18

במסגרת האירוע "האזרח י': תרבות אזרחית בישראל באור המסורת היהודית", לרגל צאת הספר: "מיזוג אופקים: מחשבה מדינית יהודית-ישראלית" (מאגנס), 10/1/17.
 
בהשתתפות: פרופ' אלה בלפר, אוניברסיטת בר-אילן
דר' רם פרומן, יו"ר הפורום החילוני
 
ועורכי הספר:
פרופ' דן אבנון, המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית
ד"ר דודי פויכטונגר, ראש החוג לאזרחות, המכללה האקדמית הרצוג
 
מנחה:
רגב בן דוד, ראש תכנית "מבוע" ב"עין פרת- המדרשה באלון"

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: