שלומי שבן ודניאל זמיר - אנא, אנא, אנא

02.08.17

מתוך הופעה של דניאל לרגל ט"ו באב, בבית אבי חי - 2.8.17:

אורח מיוחד: שלומי שבן

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: