שלומי שבן שר נתן זך
29.06.12

שבן הגיש לחנים חדשים לשירים מתוך ספרו של זך "שירים שונים", ביניהם השירים 
"רגע אחד", "ירידת כושר הריכוז של המשורר", "איך חלפו הימים". 

עוד בבית אבי חי