עומק השיח | פרופ' הלל כהן על שורשי הסיכסוך

12.06.17

קטע מהמפגש השישי של עומק השיח, 6.17.

 

בהשתתפות:

תומר פרסיקו

יואב שורק

פרופ' הלל כהו

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: