עומק השיח # 10 - אורי שרקי

22.02.18

הרב אורי שרקי, מהאינטלקטואלים הבולטים בעולם הרבני של הציונות הדתית, בשיחה על ישראל והעמים ועל המתח שבין הממד הלאומי של היהדות ובין החזון והייעוד האוניברסלי שלה.

עוד בבית אבי חי