עומק השיח # 10 - אורי שרקי

22.02.18

הרב אורי שרקי, מהאינטלקטואלים הבולטים בעולם הרבני של הציונות הדתית, בשיחה על ישראל והעמים ועל המתח שבין הממד הלאומי של היהדות ובין החזון והייעוד האוניברסלי שלה.

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: