כי האדם עץ השדה: אשת חיל מתרגשת מהטבע

01.02.15

מחזוריות הטבע משקפת את התבגרות האדם. ולהפך. אשת חיל משרטטת את עץ המשפחה

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: