כי האדם עץ השדה: אשת חיל מתרגשת מהטבע
01.02.15

מחזוריות הטבע משקפת את התבגרות האדם. ולהפך. אשת חיל משרטטת את עץ המשפחה

עוד בבית אבי חי