פרשת בהעלותך - שיחה עם מיקי רוזנטל
13.11.12

עוד בבית אבי חי