פרשת בהעלותך - שיחה עם מיקי רוזנטל

13.11.12

עוד בבית אבי חי