שלישית עטר מבצעת את סיפור פשוט מאת ש"י עגנון

11.11.12

עוד בבית אבי חי