חיים חדשים -מפגש 4 [האירוע בשלמותו]

26.05.09

מפגש רביעי: הולדתו של חסיד

רבי ישראל אודעסר בעל 'הפתקה', חסיד צעיר ובודד שנרדף על דבקותו בתורת ר' נחמן, אותה הכיר מתוך ספר בלה שמצא בגניזה - הוא מחוללה של תנועת תחייה מרתקת ומאתגרת בתוככי חסידות ברסלב.
בנתיב הניגונים בעקבות האיש שהביא לעולם את נ נח נחמן נחמן מאומן.

משתתפים: דודו ליברמן / אורי קרויזר- רכז פרוייקט קהילות שרות / ישראל דגן - מוסיקאי וחסיד ברסלב / ערן סבג - עורך ומגיש תוכניות בגל"צ

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: