מה אתה אומר , הבנת את זה ברוך?
05.02.12

עוד בבית אבי חי