שבת שירה

נוענה שורק מדי שבוע עם שיר, פרשה ופרשנות.