תקופת הגאונים - מפגש מס' 10

'תקופת הגאונים' הוא שמה של התקופה בתולדות עם ישראל בין המאות ה-7 וה-11. בתקופה זו חלקו הגדול של העם היהודי עמד תחת המרות של מוסדות ההנהגה בבבל, ישיבות סורא ופומבדיתא שפעלו לצד בית ראש הגלות, וחלקו האחר עמד תחת מרותה של הישיבה בארץ ישראל. בסדרה נעסוק בסוגיות מההיסטוריה הפוליטית, האינטלקטואלית והחברתית של תקופה זו. נקרא טקסטים ממקורות מגוונים, שדרכם נעמוד על המתחים שהתקיימו בחברה היהודית בתקופת הגאונים, ביניהם: התחרות בין המרכז הבבלי למרכז הארץ-ישראלי, התחרות בין שתי הישיבות, המתיחות בין הישיבות לראש הגולה, הפולמוס הרבני-קראי, והיחסים הטעונים בין הישיבות להנהגה התורנית הצומחת בקהילות שבפריפריה לקראת סוף התקופה.

 

ד"ר רוני שויקה הוא חוקר של ספרות חז"ל והספרות הרבנית. מחבר הספר "שיר חדש – דרשות על יצירות רוק ישראליות" (כרמל, תשע"א).

 

א–ה | 11.11–31.10 | כה בחשוון- ז בכסלו | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

Model.Data.ShopItem : 0 0

'תקופת הגאונים' הוא שמה של התקופה בתולדות עם ישראל בין המאות ה-7 וה-11. בתקופה זו חלקו הגדול של העם היהודי עמד תחת המרות של מוסדות ההנהגה בבבל, ישיבות סורא ופומבדיתא שפעלו לצד בית ראש הגלות, וחלקו האחר עמד תחת מרותה של הישיבה בארץ ישראל. בסדרה נעסוק בסוגיות מההיסטוריה הפוליטית, האינטלקטואלית והחברתית של תקופה זו. נקרא טקסטים ממקורות מגוונים, שדרכם נעמוד על המתחים שהתקיימו בחברה היהודית בתקופת הגאונים, ביניהם: התחרות בין המרכז הבבלי למרכז הארץ-ישראלי, התחרות בין שתי הישיבות, המתיחות בין הישיבות לראש הגולה, הפולמוס הרבני-קראי, והיחסים הטעונים בין הישיבות להנהגה התורנית הצומחת בקהילות שבפריפריה לקראת סוף התקופה.

 

ד"ר רוני שויקה הוא חוקר של ספרות חז"ל והספרות הרבנית. מחבר הספר "שיר חדש – דרשות על יצירות רוק ישראליות" (כרמל, תשע"א).

 

א–ה | 11.11–31.10 | כה בחשוון- ז בכסלו | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

עוד בבית אבי חי