פרופ' אביגדור שנאן: מי מפחד משיר השירים?

עוד בבית אבי חי