חבורת לימוד- הרב דניאל אפשטיין

 

"המילה הראשונה של הפנים היא לא תרצח"

 


האם תיתכן תגובה פילוסופית לשואה?

כל הגותו האתית של עמנואל לוינס מתמודדת עם שאלה זו ומכוונת אותנו אל פני האדם שנמחקו בשואה.
 

 

מרצה: דניאל אפשטיין, רב ופילוסוף, מרצה במכון מתן על ההגות בת-זמננו

 

 

 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי