עולם ללא מצוות – אוטופיה פילוסופית?

"מדוע המציא הקב"ה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם, ואנו רואים שרוב
בני אדם ערומים מן הערמה, וריקים מן החכמה, מבקשים התאווה, ושהאיש החכם,
המואס בעולם, הוא יחיד בין רבים, לא ימצא אלא אחד בדור מהדורות?"
(הקדמה לפירוש המשנה של הרמב"ם)

האם האמין הרמב"ם שהמצוות עתידות להתבטל? עם שאלה זו נצא למסע בחינת חטא גן עדן
ולהכרת תפיסת האדם והמצוות של הרמב"ם.


◆ 
 

מרצה: ד"ר אבינועם רוזנק, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית
ועמית מחקר במכון ון ליר בירושלים


◆ 
 

הסדרות מתקיימות במסגרת חבורת לימוד – בית המדרש בבית אבי חי ופתוחות לקהל הרחב 
לא ניתן להירשם למפגשים בודדים בסדרות ההרצאות.

סדרת המפגשים תתקיים בימי שלישי בשעה 20:00 בתאריכים הבאים:
ח בטבת, 26.12 | טו בטבת, 2.1

 

עוד בבית אבי חי