מרא דאתרא - הרבנות הקהילתית בתמורות הזמן | מפגש מס' 1

איך ומתי החלו להופיע רבני קהילות בעם היהודי? איך בוחרים רב? וכיצד ניתן לפטר רב לא רצוי? במהלך הסדרה נתמקד בהתפתחותו של מוסד הרבנות הקהילתית, החל מימי הביניים ועד לימינו. נעיין בביוגרפיות, חוזי העסקה, ספרות שו"ת, קטעי עיתונות ועוד שלל מקורות היסטוריים ומגוונים, וננסה לעמוד על התפתחותו של מוסד זה. נדון גם בוסוגיות הקשורות בו: הרקע להופעתו של מוסד זה, תהליכי הכשרתו של הרב, סמכויותיו ותחומי פעילותו, מערכות היחסים עם בני קהילתו, עולמו הרוחני והלמדני, משפחת הרב, ועוד.

 

מוטי זלקין הוא פרופ' להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון, מחקריו מתמקדים בהיבטים חברתיים וכלכליים של החברה היהודית במזרח אירופה בעת החדשה.


א–ה | כט בטבת – יא בשבט | 2.1–13.1 | 9:00

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי