מאל"ף ועד תי"ו - מפגש חמישי

מפגש חמישי: אל"ף אוהל, בי"ת זה בית, גימ"ל זה גמל גדול
איך ללמד ילדים את סדר האותיות? במשחק, בסימנים, בצחוק? במשך דורות רבים עוצבו אלפונים שתכליתם להביא את הילדים להכיר את אותיות האל"ף-בי"ת. מה מוליד המפגש בין חינוך לעיצוב?

בהשתתפות: המאייר מישל קישקה
מאל"ף ועד תי"ו
החיים המסתוריים של הכתב העברי

על פי האגדה נברא העולם בעזרת אותיות עבריות. דוברי העברית מתגאים שהתנ"ך נכתב בשפתם, ו-22 האותיות העבריות היו למולדתו הנודדת של העם היהודי בכל שנות גלותו.
אילו סודות מסתירות האותיות?
עורכת ומנחה: ד"ר צביה ולדן – המכללה האקדמית בית ברל ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

עוד בבית אבי חי