על הדבש ועל העוקץ: עשר עובדות מאוירות על נעמי שמר

יונתן וקסמן
20.06.17

כמו בשיר שכתבה, גם נעמי שמר נפטרה בתמוז. עם עשר עובדות מאוירות ניזכר ביוצרת הגדולה

עוד בבית אבי חי