האורח

23.10.12

מתוך המופע געגועים לנעמי שמר-הכל עובר חביבי, שנערך ב-23.10.2012
 

האורח | נעמי שמר

 

אם בשער יש אורח
שנחת מעבר ים
מה נציע לאורח
בבואו משם?
 

טנא ירוק, פרח לבן
יין אדום, פת במלח
זה מה שיש
שב איתנו כאן.
 

שב איתנו, זה הבית
תריס פתוח למדבר
שב איתנו כבן בית
לא כהלך זר.
 

טנא ירוק...
 

והלב הזה הפתי
שאף פעם לא יחכים
שוב נדלק ושוב הריע
אל המרחקים.
 

טנא ירוק...
 

האורחים הולכים הביתה
תריס פתוח שוב נסגר
השולחן נעור וריק
וזה מה שנשאר.
 

טנא ירוק...

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: