שיר לשבת - שלום עליכם

קלאסיקה חזנית, שמוכרת בביצוע שמואל מלבסקי

עוד בבית אבי חי