שמע קולנו - שאלת הזהות של המוסיקה היהודית [האירוע בשלמותו]

29.05.08

האם יש בתרבות היהודית מקוריות או שמא אין בה אלא השתקפות של הסביבה הגיאוגרפית בה חיה כל קהילה?
שלא כמו בתרבויות אחרות, בהן מתעצבת דמותה הייחודית של כל תרבות בתהליך של צמיחה תרבותית הנמשך דורות רבים, התעצבה התרבות היהודית באתרים שונים ובסיטואציות שונות ברחבי העולם כולו. האם ניתן בכלל להגדיר "תרבות יהודית" במציאות המפוזרת והנוחה להשפעות של הגולה?

קונצרט בהשתתפות החזנים אשר היינוביץ ויחזקאל קלאנג
ליווי מוסיקלי: אנדרה היידו וריימונד גולדשטיין
בהנחיית ד"ר מוטי פרידמן
הגיגים בשאלת הזהות של המוסיקה היהודית עם פרופ' איתן אביצור והחזנים אשר היינוביץ ויחזקאל קלאנג

עוד בבית אבי חי