משתכללים והולכים

"בסיפור היהודי שלי – עוצמת היהדות היתה נעוצה מאז ומעולם דווקא ביכולת הגמישות שלה". דב אלבוים בדברי פתיחה לסדרת המפגשים שינחה בבית אבי חי בנושא התחדשות יהודית

הלב הפועם של התרבות היהודית הוא בעיניי היכולת להשתנות ולהתחדש. המסורת היהודית תמיד היתה נאמנה ליכולת הגמישות שלה החל מתקופת המקרא. הדבר בא לידי ביטוי בסיפור המקראי ובתכניו, אך גם בעוד שלוש תקופות מעבר בתרבות היהודית שכבר מוכרות לנו היום די הצורך: 1. המעבר בין תקופת המקרא לתקופת התלמוד; 2. המעבר מהתרבות התלמודית ליצירת התרבות הקבלית היהודית; 3. המעבר מהיהדות המסורתית אל היהדות הציונית-חילונית ותקופת ההשכלה. נקודות המעבר הללו יצרו שינוי מתבקש ואדיר בתפישת עולמה של היהדות וערכיה המרכזיים.

 


אלבוים. נבדוק ארבעה היבטים של שינוי
בסיפור היהודי שלי - עוצמת היהדות היתה נעוצה מאז ומעולם דווקא ביכולת הגמישות שלה שבאה לידי ביטוי בתכנים העמוקים של המקרא וספרי הנביאים, בתופעת מדרשי ההלכה והאגדה ובספרות התלמודית, בתרבות הקבלה והחסידות ובקרב מבשרי הציונות. השקפתי זו טוענת טענה הפוכה לגמרי מן המשפט הידוע "יותר מששמרו ישראל על השבת - השבת שמרה עליהן": מה ששמר על התרבות היהודית שלא תתנוון ותכחד, זו דווקא הגמישות הפנימית שיש במנגנוניה העיקריים בדמותם של המדרש וחובת הפרשנות הנצחית. " השקפתי הפוכה לגמרי מן המשפט הידוע "יותר מששמרו ישראל על השבת - השבת שמרה עליהן": מה ששמר על התרבות היהודית שלא תתנוון ותכחד, זו דווקא הגמישות הפנימית שיש במנגנוניה העיקריים "

בסדרה זו נבדוק ארבעה היבטים של שינוי והתחדשות, בעזרת ארבעה אישים שונים, סביב טקסטים מתקופות שונות. בפרק הראשון אשוחח עם חוקר המקרא פרופ' ישראל קנוהל על תרבות השינוי וההתחדשות שבאה לידי ביטוי במקרא – החל מסיפורי המקרא, דרך סיפורי יציאת מצריים וכלה בספרות המקראית המאוחרת יותר. עם פרופ' ישי רוזן-צבי ננסה לברר את יכולת החידוש והתחדשות כפי שהיא באה לידי ביטוי בתרבות חכמי המשנה והתלמוד – ננסה לברר מה המהפכה המסתתרת מאחורי ההכרזה של מסכת אבות : "משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושוע וכו", וכמו כן, ניכנס לסוד ההתחדשות המצוי בתרבות המדרש והתלמוד. עם פרופ' חביבה פדיה, נדבר על השתנותו של אלוהים בקבלה ועל העוצמה הדינאמית שיש בתפיסת הנפש ועולמו של היחיד בספרות הקבלית והחסידית. ולסיום, בפרק הרביעי, נחתום עם קריאה אישית של מגילת העצמאות בעזרת סייד קשוע, ערבי-ישראלי, אחד מהסופרים הישראלים המשפיעים ביותר ובעל זהות לאומית מורכבת. קריאתו תעמיד אותנו על האופן שבו רואה את המהפכה הציונית, אזרח ישראלי שהוא בן לעם ודת וסיפור היסטורי שונים. כמו כן, אני אשוחח עם קשוע על השתנות ושינוי בחייו כיוצר ועל ההשתנות והשינוי שחלו בקווי המתאר של זהותו החברתית והאישית.

כל הפרטים על סדרת המפגשים שינחה דב אלבוים החודש בבית אבי חי

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי