שיר הטבחית השמחה

ויקטוריה חנה מגישה לשבת את שירה של הטבחית שמכינה את כל הכיבוד לחתונה בסגנון היהודים ההרריים

עוד בבית אבי חי