פרשת בלק – הנעלב

20.01.10

יש אנשים כמוהו בכל מקום. כדאי לכם להיזהר בדבריכם, במעשיכם. אף פעם לא תדעו מתי אתם מדברים עם... הנעלב