סיפורי נתב"ג | פרק שלישי

20.01.11

אמונה או ביטחון. הפרק השלישי עוסק בהיבטים שונים של אמונה וביטחון כאשר הסרט מחדד את הפער שבין אלה שסומכים על הנס ובוטחים בה', לבין אלה שחייבים לבדוק כל מטען וכל נוסע כדי להגן על הביטחון – כל אחד מהם מחפש ביטחון בדרכו הוא.