סרטון קצר שיביא לסוף המגפה. נחש הנחושת

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: