קטע מתוך "דברים כאן ועכשיו" עם עמית סגל

20.08.18
Model.Data.ShopItem : 0 2

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: