קטע מתוך "ויקרא כאן ועכשיו" עם עמית סגל

24.04.18
Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: