רחל אליאור - ירושלים במיסטיקה היהודית הקדומה

06.10.14

אחרי שישה אירועים שעוררו הדים ברוסיה, פסטיבל הקריאה אשכולות המיועד לצעירים ממדינות חבר
העמים, מגיע לירושלים כדי לחקור ולגלות את כוחה המיוחד של העיר ככר פורה לנבואות ולחזונות.
קריאה בטקסטים אסכטולוגיים, מיסטיים ואוטופיים מנביאי התנ"ך ועד החוזים הציונים.
שלושה מסלולי תוכן המשלבים סדנאות קריאה וטיולים טקסטואליים בירושלים.


מפגש שלישי: ירושלים במיסטיקה היהודית הקדומה
מרצה: פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: