מחכה לאור
29.11.12

מתוך המופע "אהרון רזאל-אבודים", שנערך ב26.5.2011

 

 

מחכה לאור
מילים: אהרון רזאל ואפרת רזאל

 

 

יש
שם בין הדפים
שם בין ההרים
משהו מתחיל
משהו מוביל אותך כמו שביל
עולה ומתפתל
המנעול כבר לא נועל
פעמון שוב מצלצל
וכל מה שאבד חוזר אצל
אדם בעולמו
ששלח לחמו על פני המים הזכים המפכים

לא נרדם כל הליל
מחכה לאור מתפלל

בא
יום אחד קרוב
שהרים עיניו
חיפש אבדותיו
ופוגש אותם באות אליו
כמתוך חלום
שמע הכל פתאום
קול קורא אליו
מרפא לכאביו ואז חשב
מתוך הסערה
אפילו ערפל שמשתולל לוחש כמו סוד אל תוך אזניו

לא נרדם כל הליל
מחכה לאור מתפלל

עץ
אבן ונהר
אחר כך לך ישר
חצץ וקצת עפר
מעץ התאנה הפרי נשר
בצידי דרכים
שדה של תפוחים
גדר של אבנים
בית חלונות סגורים
הבט כיצד הם נפתחים
אחר כך מחייכים הילדים מתוך שנתם קוראים לך
שלא תלך שלא תפנה
שלא תשאיר אותם לבד

לידם כל הליל
מחכה לאור מתפלל

עוד בבית אבי חי