אבודים - מיכאל ושמרית גריילסאמר

17.07.12

מיכאל ושמרית גריילסאמר שרים "חלומות לא מתים" מאת יעקב פיכמן, מתוך פרוייקט אבודים

עוד בבית אבי חי