שאול פרידמן מספר ושר שיר ערש רוסי

13.06.12

שאול פרידמן מספר ושר שיר ערש ברוסית

עוד בבית אבי חי