קול המילים - מפגש ראשון |האירוע בשלמותו

06.02.13

מיטב שירי המשוררים בזמר העברי – סדרת מפגשים בליווי מוסיקלי

מביאליק ועד זך, מרחל ועד חנוך לוין – השירה העברית הייתה ועודנה מקור עשיר של שירים להלחנה ותיעוד חשוב של הרוח הישראלית. מבט חדש על השירים הישראליים הגדולים בכל התקופות. בכל מפגש יבוצעו מבחר שירים בעיבודים חדשים.

מפגש ראשון: בתוך הבית
אילו יכלו הקירות לדבר, אין ספק שהם היו גדולי המשוררים. מה מתרחש בין כותלי הבית, בינו לבינה, בתוך המשפחה, החלומות, האהבות, השנאות והקנאות.
המפגש יגיש מיצירותיהם של ח"נ ביאליק, יהודה עמיחי, נתן אלתרמן, אמיר גלבע, סשה ארגוב, רוני סומק ועוד.

בהשתתפות: אורי לשמן, רוני סומק, אבי גרייניק, מירה עוואד
עורך, מנחה ומנגן: ד"ר אורי לשמן

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: