רמי בר גיורא מנגן את השיר באב אל וואד שליווה את ילדותו של בנו

13.06.12

הנגן רמי בר גיורא מנגן את את מנגינת באב אל וואדשל חיים גורי, שיר הערש שליווה את ילדותו של בנו יונתן  

עוד בבית אבי חי