יונתן בר גיורא מספר על השירים שהרדימו אותו בילדותו כמו באב אל וואד

13.06.12

יונתן בר גיורא ואביו רמי בר גיורא  נזכרים בשירי ערש מעט אחרים כמו באב אל וואד של חיים גורי

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: