האם האמת התאבדו אלעזר בן יאיר וחבריו?
אמת ומיתוס בסיפור הגבורה המפורסם ביותר בהיסטוריה היהודית.

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני, החוג להסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: