שיחה צפופה עם הסופר אשכול נבו

 

 

צילום: הניקה בוגנברגר

עוד בבית אבי חי

עם: אורית טשומה
נוער וידאו
15.11.20