מפגש לנוער על בית וגעגוע ועל החומרים מהם אנחנו כותבים עם הסופר אשכול נבו

עוד בבית אבי חי