חבורת לימוד עם ד"ר אורית קמיר - מפגש ב'


ההרצאות יעסקו בסוגים של כבוד, מקורותיהם, התפתחותם, נביעתם זה מזה ויחסי הגומלין ביניהם. 

 

מפגש א: (רביעי | כ באדר ב | 27.3 | 20:00)
 יעסוק בהילת הכבוד: כבוד האדם כצלם אלוהים, שהתפתחה ביהדות ובנצרות במאה הראשונה לספירה כאלטרנטיבה מהפכנית.

מפגש ב: (רביעי | כז באדר ב | 3.4 | 20:00)
יתמקד בהתפתחותה של הילת הכבוד לכבוד הסגולי (human dignity) בעת החדשה ובעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה.

 

מרצה: ד"ר אורית קמיר, מרצה למשפט, חברה ותרבות, עומדת בראש המרכז הישראלי לכבוד האדם


צילום: יניב גולן

 


ההרצאות יעסקו בסוגים של כבוד, מקורותיהם, התפתחותם, נביעתם זה מזה ויחסי הגומלין ביניהם. 

 

מפגש א: (רביעי | כ באדר ב | 27.3 | 20:00)
 יעסוק בהילת הכבוד: כבוד האדם כצלם אלוהים, שהתפתחה ביהדות ובנצרות במאה הראשונה לספירה כאלטרנטיבה מהפכנית.

מפגש ב: (רביעי | כז באדר ב | 3.4 | 20:00)
יתמקד בהתפתחותה של הילת הכבוד לכבוד הסגולי (human dignity) בעת החדשה ובעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה.

 

מרצה: ד"ר אורית קמיר, מרצה למשפט, חברה ותרבות, עומדת בראש המרכז הישראלי לכבוד האדם


צילום: יניב גולן

 

עוד בבית אבי חי